prawo karne i karne skarbowe, prawo wykroczeń


W zakresie prawa karnego i karnego skarbowego Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

  • obrona w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych.