prawo spółek handlowych


W zakresie prawa spółek handlowych Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

  • tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego,
  • sporządzanie umów i statutów spółek,
  • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń),
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
  • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.