zakres usług


tel. 661-405-539  / 

Porady prawne, zastępstwo przed sądami, sporządzanie pism procesowych, umów i innych dokumentów…
porady prawne Świdnik, Lublin, lubelskie

> porady prawne Świdnik, Lublin, lubelskie <


Naszą ofertę kierujemy do osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych, spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych. Doradzamy również instytucjom samorządowym i państwowym. Do głównych zadań Kancelarii należy:

  • reprezentowanie interesów strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, skarg, apelacji, sprzeciwów, zażaleń i innych pism procesowych,
  • sporządzanie umów, porozumień, wezwań do zapłaty, pełnomocnictw i innych pism dla Klientów indywidualnych,
  • sporządzanie projektów umów gospodarczych, statutów, porozumień i innych dokumentów prawnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kompletu dokumentacji niezbędnej do utworzenia i zarejestrowania nowego podmiotu w KRS,
  • sporządzanie opinii prawnych, porady prawne oraz ogólne konsultacje prawnicze,
  • wykonywanie audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, sporządzanie pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wykonawczymi oraz zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Klientom indywidualnym oferujemy indywidualne porady prawne i pomagamy w poprowadzeniu konkretnych spraw. Przedsiębiorcom jednoosobowym, spółkom prawa handlowego oraz innego rodzaju jednostkom organizacyjnym oferujemy, zarówno doradztwo prawne w konkretnej sprawie, jak też stałą, kompleksową obsługę prawną.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa, m.in. w zakresie: prawa cywilnego i rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa karnego, ochrony danych osobowych, prawa internetu i nowych technologii, monitoringu i windykacji należności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem spraw w jakich Kancelaria oferuje swoje usługi. W tym celu prosimy o skorzystanie z odnośników do konkretnych dziedzin prawa, znajdujących się po lewej stronie.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest z Klientem indywidualnie, w zależności od spodziewanego nakładu pracy oraz stopnia złożoności i skomplikowania sprawy. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w sposób ryczałtowy – za całościowe prowadzenie sprawy lub według stawki godzinowej.