prawo karne i prawo wykroczeń


W zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

  • obrona w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych,
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, prawa o wykroczeniach, postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania wykonawczego.