prawo nieruchomości


W zakresie prawa nieruchomości Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

 • postępowania wieczystoksięgowe,
 • sprawy o nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • ustanowienie służebności gruntowej,
 • sprawy o wywłaszczenie,
 • pomoc prawna przy nabyciu nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
 • przygotowywanie projektów umów przedwstępnych i właściwych sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości i innych,
 • pomoc w negocjacjach, w tym m.in. z bankami i innymi podmiotami finansującymi,
 • usuwanie wad prawnych nieruchomości,
 • reprezentacja przed organami gminy oraz wydziałami geodezji, architektury itp.
 • obsługa prawna inwestycji, których przedmiotem jest budowa budynków handlowych, mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych,
 • negocjowanie umów inwestycyjnych i wykonawczych,
 • reprezentacja klientów w zakresie sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
 • pomoc prawna w zakresie zarządu nieruchomościami, w tym pomoc prawna świadczona na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • opiniowanie umów deweloperskich, sprzedaży nieruchomości, umów inwestycyjnych, najmu, dzierżawy, zarządu nieruchomościami.