prawo rodzinne, czyli rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska itp.


W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:
 • sprawy o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
 • sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej w drodze umowy lub w postępowaniu przed sądem,
 • sprawy o alimenty, w tym także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów,
 • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub pozbawienie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • reprezentacja w powyższych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • sporządzanie majątkowych umów małżeńskich i doradztwo prawne w tym zakresie.