windykacja należności


W zakresie windykacji Kancelaria świadczy m.in. następującą pomoc prawną:

Usługi w zakresie windykacji polubownej/przedsądowej, w której przekonujemy dłużników do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu:

 • prawidłowe pod względem prawnym wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • negocjacje telefoniczne z dłużnikiem, w których określany jest sposób i termin spłaty należności,
 • działania terenowe polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem,
 • nadzór nad dokonywaną spłatą przez dłużnika.

Pełna obsługa prawna przy prowadzeniu windykacji sądowej i komorniczej:

 • sporządzanie i kierowanie do sądu pozwów na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitorowanie pracy sądu,
 • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentacja przed sądem w postępowaniach o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej,
 • na etapie egzekucji komorniczej aktywne wspieranie działalność komornika, mające na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej egzekucji.

Obsługa prawna procesów windykacyjnych po zakończeniu egzekucji komorniczej, w tym:

 • negocjacje z dłużnikami celem zawarcia ugody dotyczącej spłaty niewyegzekwowanych należności,
 • sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika i reprezentacja w postępowaniu przed sądem.